Търсене

BLUE LORD DRACON

Van Roon
Код: blue-lord-dracon Категории: ,

Изчерпан

Описание

Материал / Material  Порцелан / Porcelain 
Цвят / Colour  Бял гланц / Glossy White 
Покритие / Finish  Синьо / Blue 
Размери / Dimensions  H W14 (w2 20) D14 (d2 20) cm. 

Порцеланът е материал, направен от добре подбрана порцеланова глина или керамичен камък, чрез технологични процеси като разпределяне, оформяне, изсушаване и изпичане. Въпреки че порцеланът се е развил от грънчарството, те са много различни като суровина, глазура и температура на изпичане; порцеланът има по-здрава текстура, повече прозрачност и по-фин блясък, по-качествен както в прагматично, така и в художествено отношение. Затова постепенно се налага в историята на керамиката.

Porcelain is a material made from well-chosen porcelain clay or pottery stone through technological processes like proportioning, molding, drying and firing. Although porcelain developed from pottery, the two are different in raw material, glaze and firing temperature; compared with pottery, porcelain has tougher texture, more transparent body and finer luster. It excels pottery in both pragmatic and artistic terms. That’s why it gradually replaced pottery in the ceramic history.

X