Търсене

МАСА ЗА КАФЕ ENCHANTED FOREST POLISHED SMALL

Michael Aram

Колекцията Enchanted Forest е вдъхновена от сложните форми и текстури на листата и дърветата.

Категория: Етикет:

1,664.00 лв.

Количество

Описание

Размери / Dimensions W41.9 L44.45 H61.6 cm
Материал / Material Алуминий / Aluminum

Колекцията Enchanted Forest е вдъхновена от сложните форми и текстури на листата и дърветата. Чрез интерпретиране на растителни форми в метал, Майкъл представя изкуство, която напомня за естествената среда, трансформирана и предефинирана. Всяко произведение е интимен израз на индивидуалното творчество на Майкъл, както и обект с безкраен смисъл.
“За мен формите предизвикват усещане за свежест и крехкост. В същото време текстурите са метафора за самия живот… растеж, жизненост, пулсация. Всеки има емоционална реакция, когато види част от природата. Тя е част от всички нас. Това, което харесвам в тези мебели, е, че по някакъв начин те са „откъси“ от природата, малки винетки от гората. Завладяващо е да си представя външния свят, проникващ във вътрешното пространство, сякаш стаята е нежно погълната от природата.” – Michael Aram

The Enchanted Forest Collection takes its inspiration from the intricacies of form and texture found in foliage from around the world. By interpreting plant forms in cast metal, Michael presents work which is evocative of a natural environment, transformed and redefined. Each piece is an intimate expression of Michael’s individual creativity as well as an object of infinite and timeless meaning.
“For me, the shapes conjure a sense of freshness and fragility. At the same time the textures represent a metaphor for life itself…growth, vitality, pulsation. Everybody has an emotional response when they see natural objects. They are part of all of us. What I enjoy about these furniture pieces is that in a way they are ‘slices’ of nature, small vignettes of the forest. It is fascinating to imagine the outside world infiltrating my interior spaces, as if the room is being gently consumed by nature.” – Michael Aram

Допълнителна информация

Brand

тип

цвят

материал

X