Търсене

Поднос Feather Black

Michael Aram

Перото винаги извиква идеи за полет, безтегловност и ефирност. Black Feather колекцията на Michael Aram представя красотата, която може да остане в опустошен обект…

305 лв.

Количество

Описание

Материал / Material Никел / Емайл
Black Nickelplate / Clear Enamel
Цвят / Colour Черно / Black
Размери / Dimensions L42.5 x W14 x H3.2 cm.

Перото винаги извиква идеи за полет, безтегловност и ефирност. Когато ги открием в природата обаче, те често са съсипани. Black Feather колекцията на Michael Aram представя красотата, която може да остане в опустошен обект… тъмен, мрачен, раздърпан… все пак някак останал цял и жив. Всяка скулптура говори за живота, преди да го открием – къде са били, колко високо са летели и създанията, които са ги носили.
“Обичам перата. Всяко от тях е напълно различно, като пръстов отпечатък, блестящо, изключително сложно и пълно с движение. Тези пера са верен, но преувеличен израз на истинските. За мен те носят усещане за крехкост, което обаче има дълбока сила и устойчивост. Това е толкова проста, но наситена форма.” – Michael Aram

The image of a feather always conjures ideas of flight, weightlessness and gossamer movement. When we find them in nature, however, they are often deeply weathered and windswept. Michael Aram’s Black Feather Collection celebrates the beauty that can remain in a ravaged object…dark, brooding, disheveled…yet somehow intact and alive with sensuality. Each sculpture speaks of the life that came before we discovered it – where it has been, how high it has flown and the creatures that bore them.
“I love feathers. Each one is completely different, like a fingerprint, glistening, wildly articulated, and full of movement. These feathers are a faithful yet exaggerated expression of the real thing. For me, they represent a sense of fragility that has a deep underpinning of strength and resilience. It’s such a simple but potent form.” – Michael Aram

Допълнителна информация

Brand

X