Търсене

ПОСТЕР ENSÕ – RED III

Elegant Living

368 лв.

Количество

Описание

Размери / Dimensions 50 x 70 cm
Рамка / Frame Дърво, стъкло / Solid oak frame w. acrylic glass

Jonas Bjerre-Poulsen (Norm Architects) черпи вдъхновение от японската традиция ensō с фокус върху кръга и връзката му със съвършенството (пълния кръг) и несъвършенството (непълния кръг). Постерът Ensõ Red III представя червен мастилен фон, на който се откроява празен кръг. Тази непълна форма е празник на текстура и цвят, създадени чрез нанасяне на мастилото върху хартия.

Jonas Bjerre-Poulsen (Norm Architects) has drawn from the Japanese ensō tradition with a focus on the circles link to perfection (the complete circle) and imperfection (the incomplete circle). The graphic art print Ensõ Red III features a red ink background highlighting a circle of negative space at its center. This incomplete form celebrates the richness in texture and colour created by applying ink to washi paper.

Допълнителна информация

Brand

тип

X