Търсене

Рамка за снимка Heart Gold Hinged 5×7

Michael Aram

Колекцията Heart на Michael Aram е изградена около простия, но универсален символ на любов, надежда, приятелство и грижа.

535 лв.

Количество

Описание

Материал / Material Метал / Goldtone
Цвят / Colour Златно / Gold
Размери / Dimensions Общо / Overall: L46 x H27 cm
Затворено / Closed: L23 x H27 cm

Колекцията Heart на Michael Aram е изградена около простия, но универсален символ на любов, надежда, приятелство и грижа. Формата на сърцето предизвиква мигновени реакции у всички нас и носи смисъл, който се променя според намерението на даряващия и на получателя. Във версията на Арам класическият мотив е интерпретиран чрез древни техники на ръчна изработка.
“Тези предмети са уникални, тъй като са ръчно ковани и изрязани. Всеки един има индивидуалност, точно както нашите сърца и изразът на любовта са различни от човек на човек, от момент на момент. Представям си, че докато използваме тези прости предмети, те служат като носталгични спомени за любовта.” – Michael Aram

The Heart Collection is built around the simple but universal symbol of love, hope, friendship and caring. The shape of the heart creates instant responses in us all and carries a world of meaning that changes according to the intent of both the giver and the recipient. In Aram’s version, the classic motif is interpreted through ancient techniques of handcraftsmanship.
“These heart pieces are all unique as they are hand forged and cut. There is an individuality to each object, just as our hearts and expressions of love are different from person to person, from moment to moment. I imagine that as we use these simple objects, they serve as nostalgic mementos of love.” – Michael Aram

Допълнителна информация

Brand

цвят

материал

тип

X