Търсене

Съд за печене и сервиране Olive Branch Casserole 2-quart

Michael Aram

Колекцията Olive Branch на Michael Aram е една от най-известните и най-обичаните.

587 лв.

Количество

Описание

Материал / Material Порцелан, стомана, месинг, емайл / Porcelain, Stainless Steel, Natural Brass, Black Enamel
Цвят / Colour Бяло / White
Размери / Dimension Общо / Overall: L40 x W22 x H10 cm
Съд / Casserole: L30 x W22 x H6 cm

Колекцията Olive Branch на Michael Aram е една от най-известните и най-обичаните. Простите форми създават предмети, които служат чудесно като зашеметяващи индивидуални подаръци или великолепна масата, която улавя момент от живота ви. Самата тема обхваща всички най-отличителни аспекти на творчеството на Майкъл – грабващ разказ, дълбока символика и изключителна скулптурна изява.
„Маслиновата клонка винаги е имала важен смисъл за мен, символизирайки едновременно мир и победа. При създаването на функционални предмети с естествени форми имам смесено усещане за крехкост и интензивност. За мен това е като природата, навлизаща в моите интериори – като вълшебна маслинова горичка, намерила път до моя дом.” – Michael Aram

The Michael Aram Olive Branch Collection is one of the best known and most loved of Michael’s motifs. The simple forms create objects that serve wonderfully as stunning individual gifts or an exuberant table setting that decorates an entire moment of your life. The theme itself captures all the most distinctive aspects of Michael’s work – narrative strength, deep symbolism and extraordinary sculptural expression.
“The olive branch has always held a powerful meaning for me representing both peace and victory. In designing functional objects with natural forms, there is a mingled sense of fragility and intensity. For me, it is like nature spreading through my interior spaces – like a magical olive grove sweetly willing its way into my home.” – Michael Aram

Допълнителна информация

Brand

цвят

материал

X