Търсене

СКУЛПТУРА SPECTACLE

Gardeco

Spectacle е лимитирана серия бронзови скулптури, всяко произведение е номерирано и подписано.

Изчерпан

Описание

Материал / Material Бронз / Bronze
Дизайнер / Designer Jacques Vanroose

Spectacle на Gardeco е елегантна бронзова скулптура, представяща две фигури, които се опитват да се качат възможно най-високо. Те бягат от рутината на ежедневието и търсят по-добро бъдеще. Помагайки си, фигурите намират нужната подкрепа, за да постигнат целите си. Spectacle е лимитирана серия бронзови скулптури, всяко произведение е номерирано и подписано.

Spectacle is a timeless and elegant bronze sculpture that portrays two figurines trying to climb as high as possible. They are escaping the routine of daily life and are in a pursuit of a brighter future. By helping each other, the figures find the support needed to reach their goals. Spectacle is a limited edition bronze sculpture, each piece is numbered and signed.

Допълнителна информация

Brand

материал

X