Търсене

ХОЛАНДСКИ ПОРЦЕЛАНОВ СЕРВИЗ BLUE HEAVEN SET OF 30

-40% Van Roon

706 лв.

Количество

Описание

Материал / Material Порцелан / Porcelain
Цвят / Colour Бяло и синьо / White and blue

* Комплект съдове за 6 / 6 person dinnerware set.

Порцеланът е материал, направен от добре подбрана порцеланова глина или керамичен камък, чрез технологични процеси като разпределяне, оформяне, изсушаване и изпичане. Въпреки че порцеланът се е развил от грънчарството, те са много различни като суровина, глазура и температура на изпичане; порцеланът има по-здрава текстура, повече прозрачност и по-фин блясък. Порцеланът насърчава икономическия и културен обмен между Китай и външния свят и влияе дълбоко на традиционната култура и начин на живот на хората от други страни.

Porcelain is a material made from well-chosen porcelain clay or pottery stone through technological processes like proportioning, molding, drying and firing. Although porcelain developed from pottery, the two are different in raw material, glaze and firing temperature; compared with pottery, porcelain has tougher texture, more transparent body and finer luster. Porcelain promotes economic and cultural exchange between China and the outside world, and profoundly influences the traditional culture and lifestyle of people from other countries.

X